ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมยุโรปขอแก้ไขประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป
กรมยุโรปขอแก้ไขประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร