ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการกรมยุโรป
กรมยุโรปขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวในวันที่ 13 ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร