ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป
ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศมาเข้ารับการทดสอบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยให้มารายงานตัว เวลา 09.00 น. ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร