ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป
กรมยุโรปขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป เพื่อเข้ารับการทดสอบรอบถัดไปในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร