ข่าวสถานทูต
คณะทูตต่างประเทศร่วมงานเลี้ยง Annual Royal Evening ที่พระราชวังหลวง ณ กรุงบูคาเรสต์

    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นายคมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตฯ และนางดวงใจ วรคามิน ภริยา ได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Annual Royal Evening) พร้อมกับคณะทูตานุทูตและคู่สมรส ที่พระราชวังหลวง ณ กรุงบูคาเรสต์ (Royal Palace in Bucharest) ซึ่ง HRH Crown Princess Margareta of Romania และ HRH Prince Radu of Romania พระราชสวามี ทรงเป็นประธานในพิธี การนี้ HRH Princess  Maria of Romania พระขนิษฐา ในมกุฏราชกุมารีแห่งโรมาเนียทรงเข้าร่วมด้วย


            HRH Crown Princess Margareta of Romania ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะทูตานุทูตจากจำนวนกว่า 50 ประเทศ ในโอกาสการพบปะประจำปี และครั้งนี้เป็นครั้งแรก ณ พระราชวังหลวง หลังจากว่างเว้นไป 70 ปี ความตอนหนึ่งว่า ปีนี้ครบรอบ 150 ของการสถาปนาพระมหากษัตริย์แห่งโรมาเนีย ซึ่งงานเลี้ยง Annual Royal Evening นั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 150 ปีก่อน ในเดือนธันวาคม ปีค.ศ. 1866 โดยมีกษัตริย์ King Carol I ทรงเป็นประธานในพิธี และได้จัดขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยของกษัตริย์ King Michael ที่ 1 หลังจากพระองค์ทรงนิวัติกลับประเทศโรมาเนีย นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 ในช่วงที่ผ่านมา สำนักพระราชวังโรมาเนีย จัดกิจกรรม Annual Royal Evening ในรูปแบบงานเลี้ยงรับรองที่ปราสาท Pele? เมือง Sinaia  หรือพระราชวัง Elisabetsa กรุงบูคาเรสต์ ส่วนในครั้งนี้ พระราชทานในรูปแบบพระกระยาหารค่ำ ที่พระราชวังหลวง ณ กรุงบูคาเรสต์


พิธีการกอปรด้วย HRH Crown Princess Margareta of Romania และ HRH Prince Radu of Romania มีพระราชดำรัสต่อคณะทูตานุทูต หลังจากนั้น มีพระราชปฏิสันถารกับเอกอัครราชทูตและคู่สมรส ต่อมา พระราชทานพระกระยาหารค่ำ และทรงให้คณะทูตเข้าเฝ้าฯ อำลา เป็นอันเสร็จพิธี

รูปอื่นๆเพิ่มเติม