ข่าวเด่น
กรมยุโรปและเมืองนวัตกรรมอาหารผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารกับสวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 11-14 กันยายน 2560 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้เข้าพบหารือกับ Institute of Food and Beverage Innovation, School of Life Science and Facility Management ศูนย์วิจัยของ Nestlé ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและอาหารต่าง ๆ ชั้นนำของโลก บริษัท Migros ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ และบริษัท Mass Challenge ผู้ผลักดันการพัฒนา start-ups (start-ups accelerator)

สวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารของสวิตเซอร์แลนด์มีความปลอดภัย คงความสดใหม่ รสชาติดี เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และสามารถเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งสามารถผลิตอาหารสำหรับบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารสำหรับผู้สูงวัย ผู้ป่วย ผู้นิยมการดูแลสุขภาพและผู้ชื่นชอบการออกกำลังกาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของแต่ละกลุ่มได้ตรงเป้ามากยิ่งขึ้น

ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่อันดับ ของโลก อาหารจึงเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของอุตสาหกรรม S-Curve ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ผลักดันให้เมืองนวัตกรรมอาหารได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าในวิทยาการของสถาบันการศึกษาวิจัยในอุตสาหกรรมอาหารของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมอาหารใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์การตลาดและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  โดยเชิญชวนให้อุตสาหกรรมอาหารของสวิตเซอร์แลนด์มาดำเนินความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลางและย่อม start-ups โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาภายในบริเวณเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยจะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดในอาเซียน และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียได้อีกด้วย

หน่วยงานต่าง ๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือในการทำการวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนบุคลากร ใช้ประโยชน์จากกองทุน Competitiveness Fund ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และร่วมมือกับ Food Innopolis ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตนวัตกรรมด้านอาหารใหม่ ๆ ออกสู่ท้องตลาด

 

********************

รูปอื่นๆเพิ่มเติม