ข่าวน่าสนใจ
สถิติการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของตุรกี
ในช่วงปี 2553-2559  ตุรกีได้มอบความช่วยเหลือด้านการพัฒนาให้แก่ 170 ประเทศทั่วโลก ผ่านทาง The Turkish Cooperation and Coordination Agency หรือ TİKA  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยมีซีเรียเป็นประเทศผู้รับรายใหญ่ที่สุด (ร้อยละ 62) ในขณะที่ประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชียกลาง และบอลข่าน ได้รับความช่วยเหลือร้อยละ 9.54  , 5.44 และ 4.3 ตามลำดับ นอกจากนั้น ตุรกียังให้การสนับสนุนองค์กรเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ  ทั้งในภูมิภาคยุโรป องค์การสหประชาชาติ และธนาคารโลก เป็นจำนวนเงิน 203  , 35 และ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ 

เฉพาะในปี 2559 ที่ผ่านมา ตุรกีได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคิดเป็นมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีประเทศผู้รับรายใหญ่ ได้แก่ ซีเรีย โซมาเลีย ปาเลสไตน์ อัฟกานิสถาน บอสเนียและ    เฮอร์เซโกวีนา คีร์กีซสถาน มาซิโดเนีย คาซัคสถาน  อาเซอร์ไบจาน และไนเจอร์ 

สำหรับตะวันออกกลางและแอฟริกา ถือเป็นภูมิภาคที่ตุรกีให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น โดยมีปาเลสไตน์เป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือรายใหญ่ ประมาณร้อยละ 30 ของความช่วยเหลือที่จากตุรกีให้กับภูมิภาคนี้ โดยนับตั้งแต่ที่ TİKA ได้จัดตั้งสำนักงานในปาเลสไตน์เมื่อปี 2548  ตุรกีได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 400 โครงการ อาทิ โครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตเวสต์แบงค์ โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันมะกอก การก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตฉนวนกาซา การให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลทั้งในเขตฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์ การสร้างโรงเรียนหลายแห่งในปาเลสไตน์ และการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวปาเลสไตน์กว่า 89,000 ราย ตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมา 

อนึ่ง เฉพาะในปี 2560 ตุรกีส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอาหารไปยังเขตฉนวนกาซาแล้วกว่า 10,000 ตัน และยังได้มอบบ้านจำนวน 320 หลัง ให้แก่ชาวปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาด้วย