ประเทศในยุโรป : กรีซ
กรีซ
Greece
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐเฮลเลนิก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Hellenic Republic
พื้นที่ : 131,990 ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงเอเธนส์
ประชากร : 10.82 ล้านคน (ไทย 67.9 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายโปรโคปิส เปาโลปูลอส ( Prokopis Pavlopoulos)
นายกรัฐมนตรี : นายอะเล็กซิส ทซีปรัส (Alexis Tsipras)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายนิโกเลาส์ โกตซีอัส (Nikolaos Kotzias)
ภาษาราชการ : กรีก อังกฤษ
วันชาติ : 25 มีนาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 26 พฤษภาคม 2501
ศาสนา : คริสต์ นิกายกรีกออโธดอกซ์
สาธารณรัฐเฮลเลนิก :
- เป็นศูนย์การพาณิชย์นาวีและเป็นเจ้าของเรือพาณิชย์เอกชนมากที่สุดในโลก
- มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินเรือที่สามารถประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้
- มีความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีกับไทยมาโดยตลอด
- ครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กรีซ เมื่อปี 2551
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 194.56 พันล้าน USD (ไทย 395.15 พันล้าน USD )
Real GDP Growth : ร้อยละ -0.2 (ไทย ร้อยละ 2.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -1.0 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว อาหารแปรรูป สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อิตาลี ไซปรัส บัลแกเรีย ตุรกี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย จีน เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : ประมาณ 18,002.2 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (Euro) (1 ยูโร เท่ากับ 38.01 บาท สถานะ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่ธาตุ ปิโตรเลียม หินอ่อน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียม เภสัชภัณฑ์ อะลูมิเนียม พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียม เภสัชภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า เรือและยานน้ำอื่นๆ รถยนต์
สถิติสำคัญ ไทย - กรีซ
มูลค่ารวม : ปี 2559 171.63 ล้าน USD ไทยส่งออก 120.95 ล้าน USD นำเข้า 50.68 ล้าน USD (ไทยได้ดุลการค้า 70.27 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม
สินค้านำเข้าจากกรีซ : ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผักและผลไม้ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้นใย แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ปูนซีเมนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวกรีซเดินทางมาไทยประมาณ 64,244 คน
จำนวนคนไทยในกรีซ :ประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่สมรสกับชาวกรีกและแรงงานไทย
สำนักงานของไทยในกรีซ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ (มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศมอลตา)
สำนักงานของกรีซในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ)