ประเทศในยุโรป : ตุรกี
ตุรกี
Turkey
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐตุรกี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Turkey
พื้นที่ : 783,562 ตร.กม (ประมาณ 1.5 เท่าของไทย)
เมืองหลวง :กรุงอังการา
ประชากร : 78.66 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเรเจพ เทยิพ แอร์โดอาน (Recep Tayyip Erdoğan)
นายกรัฐมนตรี : นายบีนาลี เยิลเดอเริม (Binali Yıldırım)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเมฟเลิต ชาวูโชลู (Mevlüt Çavuşoğlu)
ภาษาราชการ : เตอร์กิช
วันชาติ : 29 ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 12 พฤษภาคม 2501
ศาสนา : อิสลาม (ร้อยละ 99) คริสต์ ยิว (ร้อยละ 1)
สาธารณรัฐตุรกี :
• เป็นประเทศมุสลิมสมัยใหม่ที่มีอุดมการณ์เปิดกว้างและใกล้ชิดกับตะวันตก
• ต่อต้านแนวทาง Fundamentalism และยึดถือหลักการ Secularism
• มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ 17 และอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอันดับที่ 2 ของโลก
• เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย มีบทบาทนำในกลุ่มเอเชียกลาง
• เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญระหว่างเอเชียกลาง-ยุโรป
• เป็นประเทศมุสลิมชาติเดียวใน NATO และอยู่ระหว่างเจรจาเข้าเป็นสมาชิก EU (เริ่มเมื่อ 3 ตุลาคม 2548)

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 857.75 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 4 ( ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 7.7 (ไทย ร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : สิ่งทอ ยานยนต์ เหมืองแร่ เหล็กกล้า ปิโตรเลียม การก่อสร้าง กระดาษ อาหาร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย อิรัก อิหร่าน อิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อิตาลี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส รัสเซีย อิหร่าน
GDP Per Capita : 9,950 USD (ไทย 5,878.20 USD)
สกุลเงิน : เตอร์กิชลีร่า (1 เตอร์กิชลีร่า ประมาณ 9.51 บาท ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่ธาตุ เช่น ถ่านหิน ทองแดง โครเมียม ตะกั่ว ทอง
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ยานยนต์และอะไหล่ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์เหล็กใช้ในอุตสาหกรรม เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ อุปกรณ์สื่อสาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ตุรกี
มูลค่ารวม : 1,370.69 ล้าน USD ไทยส่งออก 1,071.51 ล้าน USD นำเข้า 299.18 ล้าน USD ไทยได้ดุล 772.33 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่
สินค้านำเข้าจากตุรกี : เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะอื่นๆ เครื่องประดับอัญมณี ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก ส่วนประกอบยานยนต์ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์
การลงทุน : บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ไปลงทุนในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไก่ครบวงจรในตุรกีตั้งแต่ปี 2529 และเมื่อปี 2557 บริษัท Arçelik (ผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของตุรกี) มาลงทุนสร้างโรงงานผลิตตู้เย็นในนิคม อุตสาหรรมแหลมฉบัง เพื่อเป็นฐานการผลิตส่งออกไปบังภูมิภาคอาเซียน โดยมีเงินลงทุนกว่า 86 ล้าน USD
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวตุรกีมาไทย 50,747 คน (2559) / นักท่องเที่ยวไทยไปตุรกี 12,483 คน (2559)
จำนวนคนไทยในตุรกี :ประมาณ 700 คน ส่วนมากเป็นนักศึกษา (200 คน) พนักงานภาคบริการและสตรีที่สมรสกับคนตุรกี
สำนักงานของไทยในตุรกี : สอท. ณ กรุงอังการา / สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ และ สนง. ส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (นครอิสตันบูล)
สำนักงานของตุรกีในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ)