ประเทศในยุโรป : บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
Bosnia and Herzegovina
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Bosnia and Herzegovina
พื้นที่ : 51,129 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 10 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงซาราเยโว (Sarajevo)
ประชากร : 3.81 ล้านคน (ไทย 67.96 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายมลาเดน อิวานิช (Mladen Ivanić) รับตำแหน่ง พ.ย. 2559
นายกรัฐมนตรี : นายเดนิส ซวิซดิช (Denis Zvizdić) รับตำแหน่ง 31 มี.ค. 2558
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอีกอร์ ซรนาดัค (Igor Crnadak) รับตำแหน่ง 31 มี.ค. 2558
ภาษาราชการ : บอสเนีย โครเอเชีย เซอร์เบีย
วันชาติ : 25 พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 14 กุมภาพันธ์ 2543
ศาสนา : อิสลาม ร้อยละ 40 กรีกออธอดอกซ์ ร้อยละ 31 คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 15 อื่นๆ ร้อยละ 14
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา :
- บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยม ยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโลวีเนีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร มาซิโดเนีย และบอสเนียฯ)
- ต้องการเข้าเป็นสมาชิกอียู ได้ลงนามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเข้าเป็นสมาชิกอียู โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- โอกาสทางการตลาดและการลงทุนมีความหลากหลาย เช่น การบริการและการผลิตอุปกรณ์ การโทรคมนาคม การก่อสร้างระบบขนส่ง วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การแพทย์ และการเกษตรกรรม
- ตาม Dayton Accord ประธานาธิบดีบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประกอบด้วยบุคคล 3 คน (จาก
เชื้อชาติ Serb Croat และ Bosniak) ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง (จัดแยกกัน) โดยแต่ละคนผลัดกันเป็น “ประธานคณะประธานาธิบดี” ครั้งละ 8 เดือน
- เป็นหนึ่งในสามประเทศในยุโรปที่มีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม (นอกเหนือจากแอลเบเนียและคอซอวอ)
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 16.19 ล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.04 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.45 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็กกล้า ถ่านหิน แร่เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส แร่อะลูมิเนียม การประกอบรถยนต์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ อาวุธยุทธภัณฑ์ เครื่องใช้ในบ้านเรือน การกลั่นน้ำมัน
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี อิตาลี โครเอเชีย เซอร์เบีย ออสเตรีย สโลวีเนีย มอนเตเนโกร ตุรกี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี โครเอเชีย อิตาลี เซอร์เบีย จีน สโลวีเนีย ออสเตรีย ตุรกี โปแลนด์
GDP Per Capita : 4,670 USD (ไทย 5,878.2 USD)
สกุลเงิน : มาร์ค (Bosnia-Herzegovina Convertible Mark –BAM) (1 มาร์ค เท่ากับ 19.02 บาท ณ วันที่ 16 ก.พ. 58)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน แร่เหล็ก บอกไซต์ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส ป่าไม้ พลังงานน้ำ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เฟอร์นิเจอร์ ไม้ น้ำมันและเชื้อเพลิงธรรมชาติ รองเท้า เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม อะลูมิเนียม เหล็กและเหล็กกล้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ำมันและเชื้อเพลิงธรรมชาติ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก เภสัชภัณฑ์ ชิ้นส่วนเหล็กและเหล็กกล้า หนังสัตว์
สถิติสำคัญ ไทย - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
มูลค่ารวม : 7.65 ล้าน USD (ไทยส่งออก 5.78 ล้าน USD และนำเข้า 1.87 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 3.91 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา : ยุทธปัจจัย ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : 1,420 คน (628 คนในปี 2554)
จำนวนคนไทยในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา :1 คน
สำนักงานของไทยในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมบอสเนียฯ)
สำนักงานของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตบอสเนียฯ ประจำมาเลเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)