ประเทศในยุโรป : มอนเตเนโกร
มอนเตเนโกร
Montenegro
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐมอนเตเนโกร
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Montenegro
พื้นที่ : 14,026 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 2.7 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงพอดกอรีตซา (Podgorica)
ประชากร : 0.62 ล้านคน (ไทย 65.12 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายฟีลีป วูยานอวีช (Filip Vujanović)
นายกรัฐมนตรี : นายดุชโก มาร์โควิช (Duško Marković )
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเซอร์จาน ดาร์มาโนวิช (Srdjan Darmanović)
ภาษาราชการ : มอนเตเนกริน
วันชาติ : 13 กรกฏาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 6 มิถุนายน 2550
ศาสนา : คริสต์นิกายออธอดอกซ์ (74.2%) อิสลาม (17.7%) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (3.5%) และอื่นๆ (4.6%)
สาธารณรัฐมอนเตเนโกร :
• มอนเตเนโกรเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโลวีเนีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย)
• มอนเตเนโกรและคอซอวอเป็นสองแห่งในภูมิภาคที่ใช้เงินสกุลยูโร แม้ไม่ได้เป็นสมาชิก EU
• กำลังเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกอียู โดยปัจจุบันปิดการเจรจาได้แล้ว 2 บท ระหว่างการเจรจา 20 บท
และรอเปิดการเจรจาอีก 2 บท คาดว่ามอนเตเนโกรจะเข้าเป็นสมาชิกอียูภายใน 8 – 10 ปีนี้
• อุตสาหกรรมหลักของมอนเตเนโกรคือ การท่องเที่ยว เนื่องจากค่าใช้จ่ายของรัฐหรือการพัฒนามักมุ่ง
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเยือนมอนเตเนโกรมากกว่า 1.2 ล้านคน ส่วนมาก
เป็นชาวเซอร์เบียและรัสเซีย
• มอนเตเนโกรได้รับการเสนอให้เข้าเป็นสมาชิก NATO อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2558 ซึ่งคาดว่ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกน่าจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งแรกของปี 2560
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 4 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.4 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.2 (ไทย ร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็ก อลูมิเนียม สินค้าเกษตรแปรรูป นักท่องเที่ยว เครื่องอุปโภคบริโภค
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เซอร์เบีย อิตาลี บอสเนียฯ คอซอวอ โครเอเชีย สโลวีเนีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เซอร์เบีย จีน อิตาลี เยอรมนี
GDP Per Capita : 6,417 USD (ไทย 5,878.2 USD
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 36.70 บาท ณ วันที่ 18 เม.ย. 60)
ทรัพยากรสำคัญ : บ๊อกไซต์ ถ่านหิน และไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สินค้าวัตถุดิบ (ยกเว้น เชื้อเพลิง) เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง ชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สินแร่โลหะ จุกไม้ก๊อกและไม้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชิ้นส่วนและเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : แร่เชื้อเพลิง ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม อาหารและสัตว์มีชีวิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม โลหะในอุตสาหกรรม ยาและผลิตภัณฑ์ยา
สถิติสำคัญ ไทย - มอนเตเนโกร
มูลค่ารวม : 2.1 ล้าน USD โดยไทยส่งออก 1.99 ล้าน USD และนำเข้า 0.11 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 1.88 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เม็ดพลาสติก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าผืน
สินค้านำเข้าจากมอนเตเนโกร : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ชิ้นส่วนและเครื่องประดับยนต์ เหล็ก เหล็กกล้า สินแร่และเศษโลหะ ไดโอด ทรานซิสเตอร์และสารกึ่ง
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : 728 คน (ปี 2558 จำนวน 951 คน)
จำนวนคนไทยในมอนเตเนโกร :ไม่ปรากฏข้อมูล
สำนักงานของไทยในมอนเตเนโกร : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมมอนเตเนโกร)
สำนักงานของมอนเตเนโกรในไทย : รอฝ่ายมอนเตเนโกรออกสัญญาบัตรแต่งตั้ง กสม. มอนเตเนโกร/ ปทท. (ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว) ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต มอนเตเนโกร/ ปทท. มีถิ่นพำนัก ณ กรุงบรัสเซลส์