ประเทศในยุโรป : รัสเซีย
รัสเซีย
Russian Federation
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สหพันธรัฐรัสเซีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Russian Federation
พื้นที่ : 17.08 ล้าน ตร.กม
เมืองหลวง :กรุงมอสโก
ประชากร : 144 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายวลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561)
นายกรัฐมนตรี : นายดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) (รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2555)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ (Sergey Lavrov) (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547)
ภาษาราชการ : รัสเซีย
วันชาติ : 12 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 3 กรกฎาคม 2440
ศาสนา : รัสเซียนออร์โธดอกซ์ 70% อิสลาม 5.5 % อื่น ๆ 24.5%
สหพันธรัฐรัสเซีย :
• มีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอันดับ 6 ของโลก รองจากจีน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ ซาอุดีอาระเบีย และไต้หวัน
• มีก๊าซธรรมชาติสำรองมากที่สุด โดยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีน้ำมันดิบสำรองมากเป็นอันดับ 8 โดยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสาม และเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับสอง ในปี 2558
• ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) เพื่อคานอำนาจกับสหรัฐฯ
• เข้าเป็นสมาชิก ACD เมื่อ เม.ย. 2548 / สมาชิก ASEM ในกลุ่ม Third Temporary Category เมื่อ 4 ต.ค. 2553 / เข้าเป็นสมาชิก WTO อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2555

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 1,283.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 395.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.73 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 3.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น ตุรกี สวิตเซอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : จีน เยอรมนี ยูเครน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เบลารุส อิตาลี เกาหลีใต้
GDP Per Capita : 9,057 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,878.2 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : รูเบิล (1 รูเบิล ประมาณ 0.54 บาท อัตรา ณ วันที่ 10 ก.พ. 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ป่าไม้ ขนสัตว์ สินแร่
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไม้ เหล็ก เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องมือ เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค ยา เนื้อสัตว์ น้ำตาล สินค้าโลหะกึ่งสำเร็จรูป
สถิติสำคัญ ไทย - รัสเซีย
มูลค่ารวม : มูลค่าการค้ารวม 3,130.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 1,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 2,095 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุล 1,059 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย :รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง
สินค้านำเข้าจากรัสเซีย : น้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ สินแร่โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
การลงทุน : การลงทุนของไทยในรัสเซียมี 4 บริษัท คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CPF) ในธุรกิจสุกร และไก่ครบวงจร และบริษัท Fennel ในธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัทดูดี สาขาธุรกิจสปาและร้านอาหาร บริษัท LLC "Chemico Cooperation" ขายวัตถุดิบด้านเคมีภัณฑ์
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทย 1.4 ล้านคน นักท่องเที่ยวไทยไปรัสเซียประมาณ 33,000 คน (ปี 2560)
จำนวนคนไทยในรัสเซีย :2,197 คน เป็นนักศึกษาประมาณ 365 คน แรงงาน 1,732 คน และอาชีพอื่น ๆ 100 คน
สำนักงานของไทยในรัสเซีย : กรุงมอสโก (สถานเอกอัครราชทูต) / นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์)
สำนักงานของรัสเซียในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / พัทยา (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์) / จังหวัดภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)