ประเทศในยุโรป : ลัตเวีย
ลัตเวีย
Latvia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐลัตเวีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Latvia
พื้นที่ : 64,589 ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงริกา (Riga)
ประชากร : 1.99 ล้านคน (2555)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายไรมอนดส์ เวโยนิส (Raimonds Vējonis)
นายกรัฐมนตรี : นายมาริส คุชชินสกิส (Māris Kučinskis)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเอ็ดกาส์ ริงเควิชส์ (Edgars Rinkēvičs)
ภาษาราชการ : ลัตเวียน และรัสเซีย
วันชาติ : 18 พฤศจิกายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 19 มีนาคม 2535
ศาสนา : คริสต์นิกายลูเทอแรน และนิกายกรีกออร์ทอด็อกซ์
สาธารณรัฐลัตเวีย :
• พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูง มีทรัพยากรน้ำและป่าไม้อุดมสมบูรณ์
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐลัตเวียเป็นการ
ส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 16-19 เมษายน 2559
• ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
• ในด้านการต่างประเทศในปี 2560 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศ ความเป็นปึกแผ่นของสหภาพยุโรป (โดยเฉพาะในกรณียูเครน-ไครเมีย และ Brexit) รวมถึงการสนับสนุนและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชาวลัตเวียที่พำนักอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 27.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 397.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 3.2)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -0.4 (ไทย ร้อยละ 0.3)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :ลิทัวเนีย เอสโตเนีย รัสเซีย เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ฟินแลนด์ เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน ลิทัวเนีย เอสโตเนีย โปแลนด์
GDP Per Capita : 25,700 USD
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 37.24 บาท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหินเลน (peat) หินปูน แร่โดโลไมต์ อำพัน พลังน้ำ ไม้
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะและโลหะภัณฑ์ สิ่งทอ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ลัตเวีย
มูลค่ารวม : 51.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 37.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 14.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 23.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าส่งออกของไทย :ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
สินค้านำเข้าจากลัตเวีย : นมและผลิตภัณฑ์นม พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้าน กระจก แก้ว และผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ลวดและสายเคเบิล
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวลัตเวียเดินทางมาไทย ๘,๖๙๓ คน
จำนวนคนไทยในลัตเวีย :ประมาณ 20 คน
สำนักงานของไทยในลัตเวีย : ยังไม่มีการตั้งสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำลัตเวีย อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม มีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวีย
สำนักงานของลัตเวียในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงเทพฯ (นายประสงค์ จงรัตนากุล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ)