ประเทศในยุโรป : ลิทัวเนีย
ลิทัวเนีย
Lithuania
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐลิทัวเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Lithuania
พื้นที่ : 65,300 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 13 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงวิลนีอุส (Vilnius)
ประชากร : 2.9 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางสาวดาเลีย กรีบาวสเคท (Dalia Grybauskaite)
นายกรัฐมนตรี : นายซอลีอุส สเวอเนอริส (Saulius Skvernelis)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายลินัส ลิงเกเวเชียส (Linas Linkevicius)
ภาษาราชการ : ลิทัวเนีย
วันชาติ : 16 กุมภาพันธ์
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 9 เมษายน 2536
ศาสนา : ศาสนาคริสต์นิ กายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 77.2 นิกายออร์ทอด็อกซ์ ร้อยละ 4.1 นิกายลูเทอแรน ร้อยละ 0.6 ไม่นับถือศาสนาใด ร้อยละ 18.1
สาธารณรัฐลิทัวเนีย :
• ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเลเซอร์ มีความเร็วอินเตอร์เน็ตอันดับต้นของโลก
• แรงงานมีฝีมือ ค่าจ้างแรงงานต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก EU อื่น ๆ
• มีท่าเรือไคลเปดา (Klaipeda Port) เป็นเส้นทางเชื่อมกับท่าเรือของประเทศยุโรปอื่น ๆ รวมทั้งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษไคลเปดา (Klaipeda Free Economic Zone) ซึ่งมีบริษัทไทยเข้าไปลงทุน
• เป็นสมาชิก EU ASEM และองค์กรในยุโรปสำคัญ ๆ เช่น NATO OSCE
• ความสัมพันธ์ไทยกับลิทัวเนียเป็นไปอย่างราบรื่นและมีพลวัตที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติก ล่าสุด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนลิทัวเนียอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีลิทัวเนีย ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2559
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 42.74 พันล้าน USD (ไทย 395.17 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 2.0 (ไทย ร้อยละ 2.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.9 (ไทย ร้อยละ 1.9)
อุตสาหกรรมหลัก : การผลิตอาหาร ยา ไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องจักรทางการเกษตร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :รัสเซีย เยอรมนี ลัตเวีย โปแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เอสโตเนีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย เยอรมนี โปแลนด์ ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : 29,416 USD (ไทย 5,5814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 38.10 บาท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ไม้ อำพัน เชื้อเพลิงหุงต้ม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ โลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - ลิทัวเนีย
มูลค่ารวม : 34.10 ล้าน USD (ปี 2558 ไทยส่งออก 21.45 ล้าน USD และนำเข้า 9.63 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 11.82 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :10 อันดับแรก ได้แก่ (1) เส้นใยสังเคราะห์ (2) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (3) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (4) ผลิตภัณฑ์ยาง (5) เคมีภัณฑ์ (6) สิ่งทอ (7) ยางพารา (8) รถยนต์และอุปกรณ์ (9) ข้าว (10) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
สินค้านำเข้าจากลิทัวเนีย : 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (2) สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป (๓) เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน (4) ถ่านหิน (5) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (6) เสื้อผ้าสำเร็จรูป (7) เคมีภัณฑ์ (8) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (9) ลวดและสายเคเบิล (10) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
การลงทุน : ปัจจุบันมีเพียงบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (Indorama Ventures) เข้าไปลงทุนผลิตภัณฑ์พลาสติกและ ตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกในเขตเศรษฐกิจพิเศษไคลเปดา (Klaipeda Free Economic Zone) ตั้งแต่ปี 2557 ตามข้อมูลของ BOI ไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนหรือการขอรับสิทธิพิเศษของลิทัวเนียสำหรับการลงทุนในไทย
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวลิทัวเนียเดินทางมาไทย 10,754 คน
จำนวนคนไทยในลิทัวเนีย :ประมาณ 20 คน
สำนักงานของไทยในลิทัวเนีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ โดยมีนายโรลันดัส วาลิอูนัส (Rolandas Valiunas) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์คนปัจจุบัน อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมลิทัวเนีย
สำนักงานของลิทัวเนียในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (กรุงเทพฯ) โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตลิทัวเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย โดยมีนางสาวอีนา มาร์ซูโลนีเต (Ina Marciulionyte) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง