ประเทศในยุโรป : สวีเดน
สวีเดน
Sweden
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรสวีเดน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Sweden
พื้นที่ : 449,964 ตร.กม (ร้อยละ 88 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงสตอกโฮล์ม
ประชากร : 9.75 คน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน (Carl XVI Gustaf of Sweden) และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน (Queen Silvia of Sweden)
นายกรัฐมนตรี : นายสเตฟาน เลิฟเวน (Mr. Stefan Löfven)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นางมาร์กอต วอลล์สตรอม (Mrs. Margot Wallström)
ภาษาราชการ : สวีดิช
วันชาติ : 6 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 18 พฤษภาคม 2411
ศาสนา : คริสต์นิกายลูเธอรัน ร้อยละ 87 นิกายคาทอลิก และอื่น ๆ ร้อยละ 13
ราชอาณาจักรสวีเดน :
• เป็นผู้นำด้าน ICT พลังงานสะอาด และการวิจัยอวกาศเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ
• มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการขยะ โดยดำเนินการผ่านโครงการ “Waste-to-Energy”
ส่งผลให้สวีเดนมีปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบไม่ถึงร้อยละ ๑ ของปริมาณขยะทั้งหมด และต้องนำเข้าขยะจากต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อนำไปผลิตพลังงานไฟฟ้า
• ในฐานะสมาชิก UNSC วาระปี 2560-2561 สวีเดนมีนโยบายส่งเสริมสันติภาพ การเจรจา และการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสันติภาพ รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิรูปสหประชาชาติ การดำเนินการตามวาระการพัฒนา ค.ศ. ๒๐๓๐ การไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม คนปัจจุบัน คือ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
• เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herrström)

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 511 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 397.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 3.2)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.2 (ไทย ร้อยละ 0.3)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็กและเหล็กกล้า ไม้และผลิตภัณฑ์กระดาษ อาหารแปรรูป ยานยนต์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี นอร์เวย์ สหรัฐฯ เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี เดนมาร์ก นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : 16,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,893.9 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : โครนสวีเดน (1 โครนสวีเดน ประมาณ 3.91 บาท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ทองคำ แร่เงิน ป่าไม้ พลังงานน้ำ พลังงานนิวเคลียร์
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ไม้ กระดาษ เหล็กและเหล็กกล้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักร น้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์ เครื่องนุ่งห่ม
สถิติสำคัญ ไทย - สวีเดน
มูลค่ารวม : 1,151.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 440.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 710.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า 269.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ ไก่แปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากสวีเดน : เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลิตภัณฑ์โลหะ
การลงทุน : มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มูลค่ารวม 129 ล้านบาท (โครงการผลิตภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และ Software)
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวสวีเดนเดินทางมาไทย 321,690 คน
จำนวนคนไทยในสวีเดน :35,555 คน มีวัดไทย/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง สมาคมไทย 24 แห่ง สถานบริการนวดแผนไทย 127 แห่ง และร้านอาหารไทยประมาณ 400 ร้าน
สำนักงานของไทยในสวีเดน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม (นางวีเวกา อักซอน ยูนซอน (Viveca Ax:son Johnson) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบอร์ก (นายเคนเนท ออร์เกรน (Kenneth Orrgren) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ)
สำนักงานของสวีเดนในไทย : สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดน ณ จังหวัดเชียงใหม่ (นางศุภจี นิลอุบล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) ภูเก็ต (นายแพทย์สมโภช นิปกานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) เมืองพัทยา (นายชัชวาล ศุภชยานนท์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) และเพชรบุรี (นายวัชราวุธ สุขเสรี ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์)