ประเทศในยุโรป : สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักร
United Kingdom
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สหราชอาณาจักร
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : United Kingdom
พื้นที่ : 242,514 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 47 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงลอนดอน
ประชากร : 64.5 ล้านคน (2558)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ที่ 2 (Her Majesty Queen Elizabeth II)
นายกรัฐมนตรี : นางเทรีซา เมย์ (Theresa May)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายบอริส จอห์นสัน (Boris Johnson)
ภาษาราชการ : อังกฤษ
วันชาติ : ไม่มี (เฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมิถุนายนของทุกปี)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 18 เมษายน 2398 (ค.ศ. 1855)
ศาสนา : คริสต์ ร้อยละ 43.8 (ส่วนใหญ่นิกาย Church of England) ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 48.5
สหราชอาณาจักร :
• เป็นมหาอำนาจระดับกลางของโลก และเป็นหนึ่งใน 5 สมาชิกถาวร UNSC
• มีความสัมพันธ์พิเศษกับสหรัฐฯ ในความสัมพันธ์ Trans-Atlantic ระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรป
• จะออกจากการเป็นสมาชิก EU ซึ่งเป็นผลจากการลงประชามติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
• เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 6 ของโลก
• เป็นศูนย์กลางการเงินที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
• มีแสนยานุภาพทางทหารสูง ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์
• เป็นแหล่งนวัตกรรม การศึกษา และวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 2,618.89 พันล้าน USD (2558) (ไทย 4.201 แสนล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 2.22 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.1 (ไทย ร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็กกล้า อุตสาหกรรมหนักและโลหะ สิ่งทอ รถยนต์และเครื่องบิน เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี สหรัฐฯ จีน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์
GDP Per Capita : 43,876 USD (ไทย 5,814.80 USD)
สกุลเงิน : ปอนด์ (Pound Sterling) (1 ปอนด์ = 44.88 บาท อัตรา ณ วันที่ 2 ก.พ. 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน เหล็ก
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สินค้าอุตสาหกรรมการผลิต น้ำมันและเชื้อเพลิงอื่นๆ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล เชื้อเพลิง อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - สหราชอาณาจักร
มูลค่ารวม : ๕,๘๖๗.๐๘ ล้าน USD ไทยส่งออก 3,851.92 ล้าน USD นำเข้า 2,015.16 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 1,836.76 ล้าน USD
สินค้าส่งออกของไทย :ยานยนต์และชิ้นส่วน ไก่แปรรูป แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ จักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สินค้านำเข้าจากสหราชอาณาจักร : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์
การลงทุน : เป็นนักลงทุนสำคัญอันดับ 3 ของไทยในกลุ่ม EU (มูลค่าการลงทุน) ปี 2559 (มกราคม-กันยายน) มีมูลค่าการลงทุนโดยรวมจาก สอ. ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประมาณ 1,538 ล้านบาท
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,003,386 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 จากปี 2558) และนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักรประมาณ 146,257 คน (ข้อมูลปี 2558) (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 จากปี 2557)
จำนวนคนไทยในสหราชอาณาจักร :ประมาณ 70,000 คน ประกอบธุรกิจร้านอาหาร นักเรียนนักศึกษา (ประมาณ 10,000 คน) กลุ่มแม่บ้านที่สมรสกับชาวอังกฤษ ผู้ประกอบธุรกิจบริการอื่น ๆ เช่น การนวดแผนโบราณ งานบริการในโรงเเรม มีวัดไทย 8 แห่ง / วัดพุทธที่มีพระสงฆ์ไทย 7 แห่
สำนักงานของไทยในสหราชอาณาจักร : กรุงลอนดอน (สถานเอกอัครราชทูต) / คาร์ดิฟฟ์ กลาสโกว์ ฮัลล์ ลิเวอร์พูล และยิบรอลตาร์ (สกม.)
สำนักงานของสหราชอาณาจักรในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / จ.เชียงใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) จ.ชลบุรี (เมืองพัทยา) และ จ.ภูเก็ต (สกม.)