ประเทศในยุโรป : สเปน
สเปน
Spain
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรสเปน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Spain
พื้นที่ : 504,782 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 98 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงมาดริด (Madrid)
ประชากร : 46.1 ล้านคน (ปี 2558)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเป ที่ 6 (Felipe VI)
นายกรัฐมนตรี : นายมารีอาโน ราฆอย เบรอี (Mariano Rajoy Brey)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอัลฟอนโซ (มาเรีย) ดาสติส เกเซโด
ภาษาราชการ : สเปน
วันชาติ : 12 ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 23 กุมภาพันธ์ 2413
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 94
ราชอาณาจักรสเปน :
• สเปนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษและมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา
• มีเทคโนโลยีในการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีการผลิตระดับสูงที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งด้านพลังงานทดแทน
• ต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละประมาณ 68 ล้านคน มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
• กองทัพเรือไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยไทยได้ว่าจ้างสเปนต่อเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 1,232.08พันล้าน USD
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.2 (ไทย ร้อยละ 2.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ - 0.4 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : สิ่งทอ ปิโตรเคมี ถลุงเหล็กและ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร โปรตุเกส สหรัฐฯ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี จีน เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : 26,326.87 (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 38.18 บาท)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว ปรอท ยูเรเนียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : สินค้าทุน รถยนต์ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ และเคมีภัณฑ์
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : พลังงาน สินค้าทุน เคมีภัณฑ์ สินค้าพลังงาน น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดี และรถยนต์
สถิติสำคัญ ไทย - สเปน
มูลค่ารวม : 1,572.91 ล้าน USD (ปี 2558 ไทยส่งออก 830.1 ล้าน USD และนำเข้า 502 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 328 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เคมีภัณฑ์ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม
สินค้านำเข้าจากสเปน : ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์น้ำสดแช่เย็น/ แช่แข็ง/ แปรรูป/ กึ่งสำเร็จรูป เครื่องเบ็ดเตล็ด
การลงทุน : มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1 โครงการ มูลค่า 3.14 ล้านบาท (ปี 2557)
จำนวนนักท่องเที่ยว : ชาวสเปนเดินทางมาไทย 168,843 คน คนไทยไปสเปนประมาณ 16,300 คน
จำนวนคนไทยในสเปน :มีคนไทยอาศัยอยู่ในสเปนประมาณ 600 คน
สำนักงานของไทยในสเปน : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงมาดริด) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เกาะเตเนริเฟ)
สำนักงานของสเปนในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ)