ประเทศในยุโรป : อาร์เมเนีย
อาร์เมเนีย
Armenia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Armenia
พื้นที่ : 29,743 ตร. กม. (ประมาณร้อยละ 6 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเยเรวาน (Yerevan)
ประชากร : 2.93 ล้านคน (ไทย 68.83 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเซร์ช ซาร์กสยาน (Serzh Sargsyan)
นายกรัฐมนตรี : นายคาเรน คาราเพเทียน (Karen Karapetyan)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเอดวาร์ด นัลบันเดียน (Edward Nalbandian)
ภาษาราชการ : อาร์เมเนียน และ รัสเซียน
วันชาติ : 22 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 7 กรกฏาคม 2535
ศาสนา : คริสต์อาร์เมเนียน อพอสโตลิก ร้อยละ 94.7 คริสต์นิกายอืนๆ ร้อยละ 4 อื่นๆ ร้อยละ 1.3
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย :
- อาร์เมเนียมีความขัดแย้งกับอาเซอร์ไบจาน สาเหตุสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทเหนือดินแดนนากอร์โน-คาราบัค โดยรัสเซียมีท่าทีสนับสนุนอาร์เมเนีย ในขณะที่ตุรกี และอิหร่านมีท่าทีสนับสนุนอาเซอร์ไบจาน
- ภาคพลังงานเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่มีการผลิตเต็มกำลังและมีประสิทธิภาพของอาร์เมเนีย โดยสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและส่งออกไปยังจอร์เจีย หรือแลกเปลี่ยนพลังงานกับอิหร่านได้
- พลังงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 11.20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 403.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.5 (ไทย ร้อยละ 3.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 2.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : เพชรเจียระไน เครื่องจักร อาหารสำเร็จรูป พลังงาน เหมืองแร่
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :รัสเซีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : รัสเซีย ยูเครน คาซัคสถาน เยอรมนี
GDP Per Capita : 3,731 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,841.8 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : แดรม (1 แดรม ประมาณ 0.07 บาท สถานะ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : ทองแดง อลูมิเนียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เพชร แร่ธาตุ อาหาร พลังงาน
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ก๊าซธรรมชาติ ยาสูบ อาหาร เพชร ปิโตรเลียม
สถิติสำคัญ ไทย - อาร์เมเนีย
มูลค่ารวม : มีมูลค่าการค้ารวม 19.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (โดยไทยส่งออก 10.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 9.59 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้เปรียบดุลการค้า 0.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าส่งออกของไทย :ยาง ข้าว กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ อัญมณีและเครื่องประดับ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ
สินค้านำเข้าจากอาร์เมเนีย : เพชร พลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ เครื่องประดับอัญมณี
การลงทุน : มีบริษัทไทยที่ร่วมลงทุน และทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับกับอาร์เมเนีย
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวอาร์เมเนียมาไทย 1,562 คน (ปี 2559 จำนวน 536 คน)
จำนวนคนไทยในอาร์เมเนีย :5 คน เป็นแรงงาน (แรงงาน 4 คน และข้าราชการ 1 คน)
สำนักงานของไทยในอาร์เมเนีย : กรุงเยเรวาน (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของอาร์เมเนียในไทย : กรุงเทพฯ (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)