ประเทศในยุโรป : อาเซอร์ไบจาน
อาเซอร์ไบจาน
Azerbaijan
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Azerbaijan
พื้นที่ : 86,600 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 17 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงบากู (Baku)
ประชากร : 9.57 ล้านคน (ไทย 68.83 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอิลฮัม อาลีเยฟ (Ilham Aliyev)
นายกรัฐมนตรี : นายอาร์ทูร์ ราซีซาเด (Artur Rasizade)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเอลมาร์ มัมมาดยารอฟ (Elmar Mammadyarov)
ภาษาราชการ : อาเซอรี รัสเซีย
วันชาติ : 28 พฤษภาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 7 กรกฏาคม 2535
ศาสนา : อิสลามนิกายชีอะห์ ร้อยละ 93.4 ออธอดอกซ์รัสเซีย ร้อยละ 2.5 ออธอดอกซ์อาร์เมเนียน ร้อยละ 2.3 และอื่นๆ ร้อยละ 1.8
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน :
- อาเซอร์ไบจานมีก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเป็นแหล่งน้ำมันสำรองเป็นอันดับ 3 ของโลก
- มีข้อขัดแย้งกับอาร์เมเนียเหนือดินแดนนากอร์โน-คาราบัค ส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่มั่นใจในการเข้ามาลงทุน
- อยู่ในเส้นทางการขนส่งน้ำมันที่สำคัญคือ Baku-Tbilisi-Ceyhan
- โอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในอาเซอร์ไบจาน ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหารสัตว์
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 42.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 403.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.3 (ไทย ร้อยละ 3.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 8.0 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เหล็ก แร่เหล็ก ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :ตุรกี อิตาลี รัสเซีย อิหร่าน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ตุรกี เยอรมนี ยูเครน สหราชอาณาจักร
GDP Per Capita : 4,440 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,841.8 USD)
สกุลเงิน : มานัท (Manat) (1 มานัท ประมาณ 18.36 บาท สถานะ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็ก อลูมิเนียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ ฝ้าย อาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ อาหาร โลหะ
สถิติสำคัญ ไทย - อาเซอร์ไบจาน
มูลค่ารวม : 299.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทยส่งออก 7.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 291.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้า 283.65 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเคหะสิ่งทอ
สินค้านำเข้าจากอาเซอร์ไบจาน : น้ำมันดิบ (ร้อยละ 99.97) สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป
การลงทุน : ไม่ปรากฏการลงทุนของไทยในอาเซอร์ไบจาน และการลงทุนของอาเซอร์ไบจานในไทย มีเพียงบริษัทอาเซอร์ไบจาน 1 บริษัท จดทะเบียนนิติบุคคลในไทย
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวอาเซอร์ไบจานมาไทย 1,404 คน (ปี 2559 จำนวน 913 คน)
จำนวนคนไทยในอาเซอร์ไบจาน :20 คน ส่วนใหญ่ทำงานร้านอาหารไทยและเอเชีย และมีนักกีฬาวอลเลย์บอลระดับสโมสรให้ทีมอาเซอร์ไบจาน
สำนักงานของไทยในอาเซอร์ไบจาน : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมอาร์เซอร์ไบจาน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงบากู
สำนักงานของอาเซอร์ไบจานในไทย : ไม่มี (รัฐบาลอาเซอร์ไบจานไม่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตในประเทศใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)