ประเทศในยุโรป : อิตาลี
อิตาลี
Italy
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐอิตาลี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Italian Republic
พื้นที่ : 301,225 ตร.กม (ประมาณร้อยละ 59 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงโรม
ประชากร : 59.8 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายเซจิโอ มัตตาเรลลา (Sergio Mattarella)
นายกรัฐมนตรี : นายเปาโล เจนติโลนี (Paolo Gentiloni)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอันเจลิโน อัลฟาโน (Angelino Alfano)
ภาษาราชการ : อิตาเลียน
วันชาติ : 2 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 3 ตุลาคม 2411
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 90
สาธารณรัฐอิตาลี :
• เป็นสมาชิก EU, NATO, G8 และเป็นที่ตั้งขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการอาหารโลก (WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)
• เป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของยุโรปและของโลก
• มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO จำนวนมากที่สุด
ถึง 44 แห่ง
• มีธุรกิจ SMEs อุตสาหกรรมแฟชั่นและอาหารที่แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 1850 พันล้าน USD
Real GDP Growth : ร้อยละ 0.7 (ไทย ร้อยละ 2.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.1 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : ท่องเที่ยว เครื่องจักรกล เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์ อาหารแปรรูป สิ่งทอ รถยนต์ เสื้อผ้า รองเท้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สเปน สหราชอาณาจักร
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน เนเธอร์แลนด์ สเปน
GDP Per Capita : 36,375 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 38.18 บาท)
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ปรอท สังกะสี โปแตสเซียม หินอ่อน หินแบไรท์ แร่ใยหิน แร่แคลเซียมฟลูออไรด์ กำมะถัน ก๊าซธรรมชาติ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรอุตสาหกรรม สิ่งทอ อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง เหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ และอาหาร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกล อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง อาหาร เหล็กกล้า ขนสัตว์ ฝ้าย และผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงาน
สถิติสำคัญ ไทย - อิตาลี
มูลค่ารวม : 3,417.8 ล้าน USD (ปี 2558 ไทยส่งออก 1,329.99 ล้าน USD และนำเข้า 1,921.68 ล้าน USD ขาดดุลการค้า 591.69 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ปลาหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง
สินค้านำเข้าจากอิตาลี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ สินค้าทุนอื่นๆ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : 4 โครงการ มูลค่า 35 ล้านบาท
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวอิตาลีมาไทย 265,532 คน
จำนวนคนไทยในอิตาลี :6,536 คน (นักศึกษาประมาณ 100 คน และแรงงานประมาณ 80 คน ไม่มีนักโทษ)
สำนักงานของไทยในอิตาลี : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงโรม) สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำ
สำนักงานของอิตาลีในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (ภูเก็ตและเชียงใหม่)