ประเทศในยุโรป : เซอร์เบีย
เซอร์เบีย
Serbia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐเซอร์เบีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Serbia
พื้นที่ : 88,361 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 15 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเบลเกรด (Belgrade)
ประชากร : 7.18 ล้านคน (ไทย 65.12 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายโตมีสลัฟ นีโควิช (Tomislav Nikoli?)
นายกรัฐมนตรี : นายอเล็กซานเดอร์ วูคิช (Aleksandar Vucic)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอีวีซา ดาชิช (Ivica Dačić)
ภาษาราชการ : เซอร์เบียน
วันชาติ : 15 กุมภาพันธ์
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 22 เมษายน 2546
ศาสนา : เซอร์เบียนออร์ทอดอกซ์ (85%) โรมันคาทอลิก (5.5%) โปรเตสแตนท์ (1.1%) อิสลาม (3.2%) ไม่ระบุ (2.6%) อื่น ๆ (2.6%)
สาธารณรัฐเซอร์เบีย :
• เซอร์เบียเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐภายใต้สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโสวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย) โดยเซอร์เบียเป็นศูนย์กลาง
• ต้องการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ปัจจุบันได้รับสถานะเป็น candidate country เเละเริ่มกระบวนการเจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ทั้งนี้ สหภาพยุโรปได้กำหนดให้การมีความสัมพันธ์
ที่ราบรื่นกับคอซอวอเป็นบทหนึ่งของการเจรจา
• สามารถผลิตผลราสเบอร์รี่ คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของผลผลิตโลก และเป็นผู้นำการส่งออกผลไม้แช่แข็ง
• ประสงค์จะขอเข้าภาคยานุวัติ Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) และ
เข้าเป็นสมาชิก ASEM โดยขอให้ไทยสนับสนุนเซอร์เบียในประเด็นดังกล่าว
• เป็นสมาชิกกลุ่ม Craiova ร่วมกับโรมาเนียและบัลแกเรีย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มหลวม ๆ เพื่อสร้างความเป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกันในภูมิภาคบอลข่าน
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 37.16 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 0.8 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.1 ในปี 2559 (ไทย ร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็กกล้า เครื่องจักรกลการเกษตร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสาร ยางรถยนต์ ตะกั่ว อุปกรณ์การขนส่ง เคมีเภสัช เสื้อผ้า
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :อิตาลี เยอรมนี บอสเนียฯ รัสเซีย โรมาเนีย มอนเตเนโกร มาซิโดเนีย สโลวีเนีย โครเอเชีย ฝรั่งเศส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย อิตาลี จีน ฮังการี โปแลนด์ ออสเตรีย ตุรกี โรมาเนีย ฝรั่งเศส
GDP Per Capita : 5,540 USD (ไทย 5,878.2 USD)
สกุลเงิน : ดีน่าร์ (1 ดีน่าร์ ประมาณ 0.3 บาท ณ วันที่ 18 เม.ย. 60)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี โครเมียม ทอง เงิน แมกนีเซียม หินปูน เกลือ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ยานยนต์และยานเบาะอากาศ (air cushion vehicles) ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ธัญพืชสำเร็จรูป ผักและผลไม้ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่ม ธาตุเหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเหล็ก ยาง
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อุปกรณ์การขนส่ง ชิ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ยาเละเภสัชภัณฑ์ สินค้าอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า กระดาษ พลาสติก
สถิติสำคัญ ไทย - เซอร์เบีย
มูลค่ารวม : 16.79 ล้าน USD (ไทยส่งออก 8.23 ล้าน USD และนำเข้า 8.56 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 0.33 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ยางพารา แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ข้าว เครื่องมือเพทย์เละอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สินค้านำเข้าจากเซอร์เบีย : ยุทธปัจจัย ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก เสื้อผ้าสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค รองเท้า ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องประดับอัญมณี
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : 7,920 คน ในปี 2559 (ปี 2558 จำนวน 5,386 คน)
จำนวนคนไทยในเซอร์เบีย :248 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร 41 คน (ตัวเลข มท. เซอร์เบีย อ้างอิงจากรายงานการเข้ายื่นพระราชสาส์น ต.ค. 2558)
สำนักงานของไทยในเซอร์เบีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ กรุงเบลเกรด (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมเซอร์เบีย)
สำนักงานของเซอร์เบียในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตเซอร์เบียประจำอินโดนีเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)