ประเทศในยุโรป : เดนมาร์ก
เดนมาร์ก
Denmark
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of Denmark
พื้นที่ : 43,094 ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)
ประชากร : 5.7 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 (Margrethe II) พระราชสวามี คือ เจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์ก (Henrik)
นายกรัฐมนตรี : นายลาร์ส เลิกเกอ ราสมุสเซิน (Lars LØkke Rasmussen)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอาเนิส ซามูเอลเซิน (Anders Samuelsen)
ภาษาราชการ : เดนิช
วันชาติ : 5 มิถุนายน (วันรัฐธรรมนูญ)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 21 พฤษภาคม 2401
ศาสนา : ศาสนาคริสต์ นิกายลูเทอแรน ร้อยละ 95 นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 3 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก :
• ประชาชนมีกำลังซื้อสูง
• เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนาในสาขาพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน (พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล) การออกแบบ และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปศุสัตว์ เกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และรัฐสวัสดิการ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 306.14 พันล้าน USD (ไทย 395.17 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.0 (ไทย ร้อยละ 2.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.6 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมแร่เหล็กและโลหะ สินค้าอาหาร (ผลิตภัณฑ์เนื้อและนมเนย) เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ จีน สหราชอาณาจักร
GDP Per Capita : 48,773 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : โครนเดนมาร์ก อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนเดนมาร์ก ประมาณ 5.11 บาท (วันที่ 3 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน น้ำมันชีวภาพ และพลังงานน้ำ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม เวชภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ กังหันลม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ธัญพืชและอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค
สถิติสำคัญ ไทย - เดนมาร์ก
มูลค่ารวม : 653.40 ล้าน USD (ปี 2558 ไทยส่งออก 362.36 ล้าน USD และนำเข้า 241.26 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 121.09 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :10 อันดับแรก ได้แก่ (1) รองเท้าและชิ้นส่วน (2) อัญมณีและเครื่องประดับ (3) แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า (4) รถยนต์ และส่วนประกอบ (5) เครื่องครัวเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (6) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (7) หม้อแปลงไฟฟ้า (8) วงจรพิมพ์ (9) เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ (10) เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
สินค้านำเข้าจากเดนมาร์ก : 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (2) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม (3) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (4) เคมีภัณฑ์ (5) เครื่องจักรไฟฟ้า (6) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (7) เครื่องมือเครื่องใช้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (8) สินค้าทุนอื่น ๆ (9) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (10) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
การลงทุน : บริษัทเดนมาร์กที่เข้ามาลงทุนในไทย ได้แก่ Pandora (เครื่องประดับ/ อัญมณี) ECCO (รองเท้า) LEGO (ของเล่น) George Jensen (เครื่องประดับ) Royal Copenhagen (เซรามิก) Maersk Line (ขนส่งและกระจายสินค้า) บริษัทไทยที่ลงทุนในเดนมาร์ก ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล (ห้างสรรพสินค้า) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (อาหาร) อินโดรามา (พลาสติก) และ Blue Elephant (ภัตตาคาร)
จำนวนนักท่องเที่ยว : ปี 2559 มีชาวเดนมาร์กเดินทางมาไทย 165,548 คน (ปี 2558 จำนวน 159,225 คน)
จำนวนคนไทยในเดนมาร์ก :ประมาณ 9,000 คน วัดไทย 2 วัด สมาคมไทย 3 สมาคม ร้านอาหารไทย 85 ร้าน
สำนักงานของไทยในเดนมาร์ก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
สำนักงานของเดนมาร์กในไทย : สถานเอกอัครราชทูต มีนายอุฟเฟอ โวล์ฟเฮซเชิล (Uffe Wolffhechel) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ คนปัจจุบัน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเซอเริน นุทซ์ฮอร์น เฮเดอ (Søren Nutzhorn Hede) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์