ประเทศในยุโรป : เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
Netherlands
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Kingdom of the Netherlands
พื้นที่ : 41,543 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 8 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงอัมสเตอร์ดัม
ประชากร : 16.97 ล้านคน (ไทย 68.15 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ (His Majesty King Willem-Alexander)
นายกรัฐมนตรี : นายมาร์ค รุตเตอ (Mark Rutte)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายอัลแบร์ท เคราร์ด คูนเดอร์ส (Albert Gerard Koenders)
ภาษาราชการ : ดัตช์
วันชาติ : 27 เมษายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 2147 (ค.ศ.1604)
ศาสนา : โรมันคาทอลิก ร้อยละ 28 โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 19 และอื่นๆ ร้อยละ 11 (รวมมุสลิม ร้อยละ 5.8) ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 42
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ :
- เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งและเป็นประตูสู่ยุโรป
- เมืองหลวงด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (ที่ตั้งของศาลยุติธรรมโลก)
- เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการฟื้นฟูสภาพที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีระดับสูงในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรและพืชสวน เครื่องจักรกล และการขนส่งสินค้า
- มีบริษัทเข้ามาลงทุนในไทยสูงที่สุดในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
- อยู่ใน Schengen Area และเขตยูโร
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 770.85 พันล้าน USD (ไทย 406.9 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 3.2)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.00 (ไทยร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมการบริการ ผลิตภัณฑ์โลหะและวิศวกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี เบลเยียม สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี เบลเยียม สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และจีน
GDP Per Capita : 44,299.768 USD (ไทย 6,032.7 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 38.10 บาท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม ถ่านหิน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ เชื้อเพลิง อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่งคมนาคม เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และเชื้อเพลิง
สถิติสำคัญ ไทย - เนเธอร์แลนด์
มูลค่ารวม : 5,216.8 ล้าน USD โดยไทยส่งออกเป็นมูลค่าประมาณ 4,229.1 ล้าน USD และนำเข้าเป็นมูลค่าประมาณ 987.7 ล้าน USD โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 3,241.4 ล้าน USD (ปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวม 5,241.6 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
สินค้านำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ : แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : โครงการลงทุนจากเนเธอร์แลนด์ได้รับการอนุมัติจาก BOI จำนวน 33 โครงการ มูลค่า 13,157 ล้านบาท (ปี 2558 ได้รับ อนุมัติ 37 โครงการ มูลค่า 18,288 ล้านบาท) และมีบริษัทเนเธอร์แลนด์มาลงทุนในไทยกว่า 300 บริษัท
จำนวนนักท่องเที่ยว : นักท่องเที่ยวดัตช์มาไทย 235,708 คน (ปี 2558 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 221,657 คน) ทั้งนี้ สายการบินไทยไม่มีเส้นทางการบินตรง
จำนวนคนไทยในเนเธอร์แลนด์ :16,000-20,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บ้าน รับจ้าง เปิดร้านอาหารไทยและนักศึกษา ทั้งนี้ มีร้านอาหารไทย และร้านสินค้าไทยในเนเธอร์แลนด์กว่า 240 ร้าน
สำนักงานของไทยในเนเธอร์แลนด์ : กรุงเฮก (สถานเอกอัครราชทูต) / กรุงอัมสเตอร์ดัม (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)
สำนักงานของเนเธอร์แลนด์ในไทย : กรุงเทพฯ (สถานเอกอัครราชทูต) / ภูเก็ต (สถานกงสุลกิตติมศักดิ์)