ประเทศในยุโรป : เบลารุส
เบลารุส
Belarus
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐเบลารุส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Belarus
พื้นที่ : 207,600 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 40 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงมินสก์ (Minsk)
ประชากร : 9.51 ล้านคน (ไทย 68.83 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก (Alexander Lukashenko)
นายกรัฐมนตรี : นายอันเดร โคเบียคอฟ (Andrei Kobyakov)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายวลาดิมีร์ มาเคอี (Vladimir Makei)
ภาษาราชการ : เบลารุส และมีการใช้ภาษารัสเซียโดยทั่วไป
วันชาติ : 3 กรกฏาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 21 กรกฏาคม 2535
ศาสนา : ออร์โธด็อกซ์ตะวันออก (80 %) อื่น ๆ (โรมันคาทอลิก โปรแตสแตนต์ ยิว และอิสลาม) (20 %)
สาธารณรัฐเบลารุส :
• เป็นสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EEU) ซึ่งยังประกอบด้วยอาร์เมเนีย คาซัคสถาน คีร์กีซ และรัสเซีย ทั้งนี้ EEU พัฒนามาจากสหภาพศุลกากร
• เบลารุสให้ความสำคัญกับรัสเซียในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดที่สุด เนื่องจากต้องพึ่งพารัสเซีย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และพลังงาน
• เบลารุสมีปัญหาภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสจึงถูกสหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อองค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง การกดขี่ทางการเมือง และการบ่อนทำลายประชาธิปไตย
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 47.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 403.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ -2.6 (ไทย ร้อยละ 3.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 7.8 (ไทย ร้อยละ 0.7)
อุตสาหกรรมหลัก : เครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดโลหะ อุปกรณ์ทางเกษตรกรรม ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย สิ่งทอ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เบลารุส ยูเครน เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ เยอรมนี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เบลารุส เยอรมนี ยูเครน โปแลนด์ อิตาลี สหรัฐฯ
GDP Per Capita : 5,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,841.8 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : เบลารุสรูเบิล (1 เบลารุสรูเบิล เท่ากับ 16 บาท ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561)
ทรัพยากรสำคัญ : ป่าไม้ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หินปูน แกรนิต ดินเหนียวผสมหินปูน หินชอล์ก ทราย ก้อนกรวดที่อาจมีส่วนผสมของ แร่ทองคำ และดิน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน ยานพาหนะ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื้อเพลิงธรรมชาติและน้ำมัน เครื่องจักรกล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า ยานพาหนะ
สถิติสำคัญ ไทย - เบลารุส
มูลค่ารวม : 73.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 5.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้า 68.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขาดดุลการค้า 62.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ในปี 2559 มีมูลค่าการค้า 68.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าส่งออกของไทย :ยางธรรมชาติ สิ่งทออื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าปักและผ้าลูกไม้ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
สินค้านำเข้าจากเบลารุส : ปุ๋ยโพแทส สิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
การลงทุน : มีการร่วมทุนระหว่างบริษัทอาเซียนโปแทซชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท JSC Belaruskali (รัฐวิสาหกิจ) ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และปุ๋ยโพแทซ
จำนวนนักท่องเที่ยว : 14,353 คน (ปี 2559 มี 8,361 คน)
จำนวนคนไทยในเบลารุส :12 คน ไม่ปรากฏว่ามีแรงงานสาขาอาชีพใด
สำนักงานของไทยในเบลารุส : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีเขตอาณาครอบคลุมเบลารุส และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมินสก์
สำนักงานของเบลารุสในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เบลารุสประจำประเทศไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตเบลารุสประจำเวียดนามมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย