ประเทศในยุโรป : เยอรมนี
เยอรมนี
Germany
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Federal Republic of Germany
พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 70 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงเบอร์สิน
ประชากร : 81.4 ล้านคน
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายแฟรงก์-วอลเตอร์ สไตน์ไมเออร์ (Frank-Walter Steinmeier)
นายกรัฐมนตรี : นางอังเกลา แมร์เคล (Angela Merkel) สังกัดพรรค CDU (อนุรักษ์ กลาง-ขวา) Pro-Europeanism
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายซิกมา กาเบรียล (Sigma Gabriel) สังกัดพรรค SPD (กลาง-ซ้าย)
ภาษาราชการ : เยอรมัน
วันชาติ : 3 ตุลาคม
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 7 กุมภาพันธ์ 2405
ศาสนา : โปรเตสแตนท์ (31%) โรมันคาทอลิก (31%) มุสลิม (4%) อื่นๆ หรือไม่มีศาสนา (34%)
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี :
• มีบทบาทหลักในด้านเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในสหภาพยุโรปและในเวทีโลก
• เป็นหนึ่งในฐานด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ (ยานยนต์ เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์)
• เป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 3 ของโลก (รองจากจีนและสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ชั้นแนวหน้า (แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล) และมีแผนการทยอยปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เหลืออีก 9 แห่ง
ให้หมดภายในปี 2565 (ค.ศ. 2022)
• ให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงของยุโรป โดยเฉพาะมาตรการต่อผู้อพยพ มีนโยบายผ่อนปรนการเข้าเมืองของผู้อพยพด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีผู้อพยพเข้ามาจำนวนมากและจากเหตุการณ์ก่อการร้ายหลายครั้ง เยอรมนีได้ทบทวนนโยบายเปิดรับผู้ลี้ภัยให้เข้มงวดขึ้น
• มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษา พลังงานทดแทน เศรษฐกิจสีเขียว
• พยายามมีบทบาทสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาซีเรียและอิหร่าน ให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงในอัฟกานิสถาน ตะวันออกกลาง รวมถึงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและการให้และความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
• มีกำหนดเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 12 ก.พ. 2560 และการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 ก.ย. 2560
• ออท. ณ กรุงเบอร์ลิน คือ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และ ออท. สหพันธ์ฯ/ ปทท. คือ นายเพเทอร์ พรือเกล
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 3,466.76 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.7 (ไทยร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.23 (ไทยร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : เหล็ก เหล็กกล้า ถ่านหิน ซีเมนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร ยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร จีน
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เนเธอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา
GDP Per Capita : 41,313 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (Euro) 1 ยูโร ประมาณ 38.26 บาท
ทรัพยากรสำคัญ : ถ่านหิน ถ่านหินลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ แร่เหล็กและแร่โลหะต่าง ๆ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ยานพาหนะและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องไฟฟ้า
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล ยานพาหนะและส่วนประกอบ ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล
สถิติสำคัญ ไทย - เยอรมนี
มูลค่ารวม : 10,361.60 ล้าน USD (หรือ 3.66 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.54) ไทยส่งออก 4,493.84 ล้าน USD นำเข้า 5,867.76 ล้าน USD ขาดดุล 1,373.92 ล้าน USD (ปี 2558 มีมูลค่าการค้า 9,834.41 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง
สินค้านำเข้าจากเยอรมนี : เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
การลงทุน : การลงทุนจากเยอรมนีในปี 2558 มีมูลค่า 7,345 ล้านบาท (หรือ 290 ล้าน USD) โดยคิดเป็นการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI จำนวน 38 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร รองลงมา ได้แก่ สาธารณูปโภคและบริการ และ สาขาอุปกรณ์ไฟฟ้า
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเดินทางมาไทยจำนวน 513,248 คน (ปี 2558 จำนวน 760,604 คน )
จำนวนคนไทยในเยอรมนี :100,000 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวเยอรมัน และนักเรียน
สำนักงานของไทยในเยอรมนี : สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน (กต. ทอ. ทบ. พณ. และ รง.) สกญ. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (กต. พณ. BOI และ ททท.)
สำนักงานของเยอรมนีในไทย : สอท. เยอรมนีประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา