ประเทศในยุโรป : เอสโตเนีย
เอสโตเนีย
Estonia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐเอสโตเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Estonia
พื้นที่ : 45,227 ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงทาลลินน์ (Tallinn)
ประชากร : 1.345 ล้านคน (2555)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางเคร์สติ คัลยูไลด์ (Kersti Kaljulaid)
นายกรัฐมนตรี : นายยือรี ลาตัส (Jüri Ratas)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายสเวน มิคเซอร์ (Sven Mikser)
ภาษาราชการ : เอสโตเนียน
วันชาติ : 24 กุมภาพันธ์
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 27 เมษายน 2535
ศาสนา : คริสต์นิกายลูเทอแรน นิกายกรีกออร์ทอด็อกซ์ และ นิกายรัสเซียนออร์ทอด็อกซ์
สาธารณรัฐเอสโตเนีย :
• ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม และระบบปฏิบัติการ e-government
• นางเคร์สติ คัลยูไลด์ (Kersti Kaljulaid) ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรก และอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเอสโตเนีย (เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เมื่ออายุ 46 ปี)
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเอสโตเนีย ปัจจุบัน นายนพพร อัจฉริยวนิช ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฯ
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
• ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างพิจารณาการแต่งตั้งนายมาร์เทิน ค็อคค์ (Marten Kokk) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเอสโตเนียประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 23.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 397.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 3.2)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.3 (ไทย ร้อยละ 0.3)
อุตสาหกรรมหลัก : วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ไม้ สิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :ฟินแลนด์ สวีเดน ลัตเวีย รัสเซีย เยอรมนี
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : ฟินแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน โปแลนด์
GDP Per Capita : 29,500 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทย 5,893.9 ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 37.24 บาท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมันปิโตรเลียมจากชั้นดิน (oil shale) ฟอสฟอรัส ป่าไม้ แร่ยูเรเนียม
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : เครื่องจักรและส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะ เฟอร์นิเจอร์ พาหนะและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พลาสติก
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและส่วนประกอบ เชื้อเพลิง วัตถุดิบและสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ผลิตภัณฑ์อาหาร พลาสติก ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
สถิติสำคัญ ไทย - เอสโตเนีย
มูลค่ารวม : 80.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2558 ไทยส่งออก 51.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 32.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 19.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ยางพารา ปลาแห้ง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า
สินค้านำเข้าจากเอสโตเนีย : เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ สินแร่โลหะอื่นๆ เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ นมและผลิตภัณฑ์นม ไม้ซุง ไม้แปรรูป ถ่านหินเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวเอสโตเนียเดินทางมาไทย 16,412 คน
จำนวนคนไทยในเอสโตเนีย :ประมาณ 20 คน
สำนักงานของไทยในเอสโตเนีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงทาลลินน์ (นายเอนน์ ปันต์ (Enn Pant) ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ มีเขตอาณาครอบคลุมเอสโตเนีย
สำนักงานของเอสโตเนียในไทย : เอสโตเนียไม่มีสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตเอสโตเนียประจำประเทศจีน มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงเทพฯ (นายวีระชัย เตชะวิจิตร์ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ ) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ ภูเก็ต (นางปิยะนุช หงษ์หยก ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เอสโตเนียได้ขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองพัทยา โดยได้เสนอชื่อให้นางสาวขวัญชนก เตชะวิจิตร์ บุตรสาวนายวีระชัยฯ ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ