ประเทศในยุโรป : โครเอเชีย
โครเอเชีย
Croatia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐโครเอเชีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Croatia
พื้นที่ : 56,542 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 10 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงซาเกรบ (Zagreb)
ประชากร : 4.204 ล้านคน (ไทย 65.12 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นางโคลินดา กราบาร์-คีตาโรวิช (Kolinda Grabar-Kitarovic)
นายกรัฐมนตรี : นายอันเดร์ เพล็นโควิช (Andrej Plenković)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายเดเวอร์ ไอโว่ สเตียร์ (Davor Ivo Stier)
ภาษาราชการ : โครเอเชียน
วันชาติ : 25 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 9 กันยายน 2535
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (86%) ออธอดอกซ์ (4.4%) อิสลาม (1.3%) ไม่นับถือศาสนาใดๆ (3.8%) อื่นๆ (1.3%)
สาธารณรัฐโครเอเชีย :
• โครเอเชียเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (โครเอเชีย สโลวีเนีย มาซิโดเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร และเซอร์เบีย)
• เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 28 และเริ่มกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในเขตเชงเก้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 คาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสนธิสัญญาเชงเก้นได้ภายในปี 2560
• รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว เนื่องจากมีพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลอเดรียติก 5,835 กม. เป็นที่นิยมในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของยุโรป
• มีท่าเรือเรกา (Rijeka) ใช้ขนถ่ายและกระจายสินค้าได้ มีโครงการปรับปรุงเส้นทางขนส่ง เริ่มปลายปี 2549 ซึ่งจะเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่รวดเร็วที่สุดระหว่างเอเชียและยุโรปกลาง
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 50.43 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -0.5 (ไทย ร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : เคมีภัณฑ์ พลาสติก อุปกรณ์เครื่องจักร ต่อเรือ ท่องเที่ยว ปิโตรเลียม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :อิตาลี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เยอรมนี สโสวีเนีย ออสเตรีย
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย จีน สโลวีเนีย ฮังการี
GDP Per Capita : 11,629 USD (ไทย 5,878.2 USD)
สกุลเงิน : คูน่า (1 คูน่า ประมาณ 4.93 บาท ณ วันที่ 18 เม.ย. 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : น้ำมัน บ๊อกไซต์ แร่เหล็ก แคลเซียม ไมก้า เกลือ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : น้ำมัน เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ขนส่ง เครื่องจักร
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เครื่องจักร เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - โครเอเชีย
มูลค่ารวม : 27.20 ล้าน USD (ไทยส่งออก 23.90 ล้าน USD และนำเข้า 3.30 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 20.60 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องเละแปรรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์ ข้าว
สินค้านำเข้าจากโครเอเชีย : ไดโอด ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูป/ ไม้สับ และผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ ลวดและสายเคเบิล ปูนซีเมนต์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : 5,735 คน (ปี 2558 จำนวน 5,324 คน)
จำนวนคนไทยในโครเอเชีย :ประมาณ 50 คน (ส่วนใหญ่เป็นพนักงานนวด และสมรสกับชาวโครเอเชีย)
สำนักงานของไทยในโครเอเชีย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีเขตอาณาครอบคลุมโครเอเชีย)
สำนักงานของโครเอเชียในไทย : สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (สถานเอกอัครราชทูตโครเอเชียประจำอินโดนีเซีย มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)