ประเทศในยุโรป : โปรตุเกส
โปรตุเกส
Portugal
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐโปรตุเกส
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : (The Portuguese Republic)
พื้นที่ : 92,391 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 18 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงลิสบอน
ประชากร : 10.43 ล้านคน (ไทย 67 ล้านคน )
ประธานาธิบดีหรือประมุข : มาร์แซลู รือเบลู ดือ โซว์ซา (Marcelo Rebelo de Sousa)
นายกรัฐมนตรี : นายอันตอนิอู กอสตา (Antonio Costa)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายออกุชตู ซานตูช ซิลวา (Augusto Santos Silva)
ภาษาราชการ : โปรตุเกส
วันชาติ : 10 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2402
ศาสนา : คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 87.5
สาธารณรัฐโปรตุเกส :
• ไทยและโปรตุเกสมีความสัมพันธ์อันดีและมีการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ครบรอบ 500 ปี ระหว่างกัน เมื่อปี 2554
• โปรตุเกสเป็นยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
• โปรตุเกสให้ความสนใจในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าพลังงาน
• นายอันตอนิอู กูเตร์เรส (Antonio Guterres) อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส ได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการสหประชาชาติ วาระปี 2560 – 2564
• โปรตุเกสได้รับเลือกตั้งในสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(HRC) วาระปี ค.ศ. 2015 – 2017 เป็นครั้งแรก

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 204.57 พันล้าน USD
Real GDP Growth : ประมาณร้อยละ 1.5 (ไทย ร้อยละ 2.3)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 0.5 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : สิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้า อาหาร กระดาษ ไม้ก๊อก โครงสร้างเหล็กที่ให้วางรากฐาน เคมีภัณฑ์ กลั่นน้ำมัน ปลากระป๋อง ไวน์ ท่องเที่ยว
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อังโกลา สหราชอาณาจักร
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์
GDP Per Capita : ประมาณ 19,122 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : ยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 38.18 บาท)
ทรัพยากรสำคัญ : ทรัพยากรน้ำ ทองแดง สังกะสี ทอง และเงิน
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ พลาสติกและยาง เครื่องหนัง ไม้ก๊อก
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร น้ำมันสำเร็จรูป เคมีภัณฑ์ เครื่องหนัง ไม้ แผ่นไม้และกระดาษ
สถิติสำคัญ ไทย - โปรตุเกส
มูลค่ารวม : 211.28 ล้าน USD (ไทยส่งออก 157.67 ล้าน USD นำเข้า 53.61 ล้าน USD ไทยได้ดุล 104.06 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ รถยนต์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์และเม็ดพลาสติก รองเท้าและชิ้นส่วน
สินค้านำเข้าจากโปรตุเกส : กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรและส่วนประกอบ
การลงทุน : - การลงทุนของโปรตุเกสในไทย ปัจจุบันมีบริษัทเดียว คือ บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จำหน่ายให้กับกลุ่มเจนนอรัล มอเตอร์ (General Motors) และฟอร์ด (Fords) เป็นส่วนใหญ่ มีมูลค่าการลงทุน 858.7 ล้านบาท - การลงทุนของไทยในโปรตุเกส มี 2 บริษัท คือ 1. บ. TUF ของไทยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตปลากระป๋อง European Seafood Investments Portugal (ESIP) เมือง Peniche ซึ่งผลิตปลาซาร์ดีนและแม็คเคอเรลกระป๋องภายใต้ “MWBrands”และ 2. บ. Minor International เข้าซื้อกิจการเครือโรงแรม Tivoli 12 แห่งในโปรตุเกส
จำนวนนักท่องเที่ยว : ชาวโปรตุเกสเดินทางมาไทย 46,328 คน / ชาวไทยไปโปรตุเกสประมาณ 2,500 คน
จำนวนคนไทยในโปรตุเกส :ประมาณ 700 – 800 คน (ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคการเกษตร)
สำนักงานของไทยในโปรตุเกส : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงลิสบอน) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (เมืองปอร์โต)
สำนักงานของโปรตุเกสในไทย : สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (จ.เชียงใหม่)