ประเทศในยุโรป : ไอซ์แลนด์
ไอซ์แลนด์
Iceland
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Iceland
พื้นที่ : 103,000 ตร.กม.
เมืองหลวง :กรุงเรคยาวิก (Reykjavik)
ประชากร : 0.32 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายกึดนี ทอลาซีเอิส โยฮันเนสซอน (Guðni Thorlacius Jóhannesson)
นายกรัฐมนตรี : นายบยาร์นี เบเนดิกต์ซอน (Bjarni Benediktsson)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายกึดเลกือร์ โทร์ โทร์ดาร์ซอน (Guðlaugur Þór Þórðarson)
ภาษาราชการ : ไอซ์แลนดิก
วันชาติ : 17 มิถุนายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 18 มิถุนายน 2518
ศาสนา : ศาสนาคริสต์ นิกายลูเทอแรน ร้อยละ 73.8 นิกายอื่น ร้อยละ 11.7 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 7.1 ไม่ระบุ ร้อยละ 7.4
สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ :
• ความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมประมง พลังงานความร้อนใต้พิภพซึ่งมีการนำมาใช้ในภาคเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวาง
• มีความเชี่ยวชาญด้านการเตือนภัยล่วงหน้า โดยเฉพาะแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
• เป็นสมาชิกสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association – EFTA)เขตการค้ายุโรป (European Economic Area - EEA)

ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 19.7 พันล้าน USD (ไทย 395.17 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 4.1 (ไทย ร้อยละ 2.7)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 1.6 (ไทย ร้อยละ 0.2)
อุตสาหกรรมหลัก : อุตสาหกรรมประมง เกษตรกรรม
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : สหภาพยุโรป สหรัฐฯ จีน นอร์เวย์ ญี่ปุ่น
GDP Per Capita : 59,696 USD (ไทย 5,814.8 USD)
สกุลเงิน : โครนไอซ์แลนด์ - 1 โครนไอซ์แลนด์ ประมาณ 0.32 บาท (ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
ทรัพยากรสำคัญ : พลังงานความร้อน (โดยเฉพาะจากใต้ดิน) พลังงานน้ำ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เงินแท่งและทองคำ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาตร์ การแพทย์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สบู่ ผงซักฟอกและเครื่องสำอางค์ เคมีภัณฑ์
สถิติสำคัญ ไทย - ไอซ์แลนด์
มูลค่ารวม : มูลค่า 15.40 ล้าน USD (ไทยส่งออก 5.07 ล้าน USD และนำเข้า 10.33 ล้าน USD ไทยขาดดุลการค้า 5.26 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ข้าว เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องกีฬาและอุปกรณ์เล่นเกม
สินค้านำเข้าจากไอซ์แลนด์ : เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องดื่มประเภทน้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูลจาก BOI
จำนวนนักท่องเที่ยว : มีชาวไอซ์แลนด์เดินทางมาไทย 4,524 คน (2557)
จำนวนคนไทยในไอซ์แลนด์ :1,062 คน มีร้านอาหารไทย 18 ร้าน วัดไทย 1 แห่ง และสมาคมไทย-ไอซ์แลนด์
สำนักงานของไทยในไอซ์แลนด์ : สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ โดยมีนางอันนา มาร์กริเอท พูริทูร์ โอลาฟสโดททีร์ (Anna Margrjet Þuriður Ólafsdóttir) เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน มีเขตอาณาครอบคลุมไอซ์แลนด์
สำนักงานของไอซ์แลนด์ในไทย : สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (กรุงเทพฯ) โดยมีนายชำนาญ วีรวรรณ เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์