ประเทศในยุโรป : มาซิโดเนีย
มาซิโดเนีย
Macedonia
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ : Republic of Macedonia
พื้นที่ : 25,713 ตร.กม. (ประมาณร้อยละ 7 ของไทย)
เมืองหลวง :กรุงสโกเปีย (Skopje)
ประชากร : 2.108 ล้านคน (ไทย 65.12 ล้านคน)
ประธานาธิบดีหรือประมุข : นายยอร์ช อิวานอฟ (Gjorge Ivanov)
นายกรัฐมนตรี : นายเอมิล ดิมิทเทรียฟ (Emil Dimitriev)
รัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ : นายนิโกลา โพโพสกี (Nikola Poposki)
ภาษาราชการ : มาซิโดเนียน
วันชาติ : 8 กันยายน
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย : : 23 มกราคม 2548
ศาสนา : มาซิโดเนียนออธอดอกซ์ ร้อยละ 64.7 มุสลิม ร้อยละ 33.3 อื่นๆ ร้อยละ 2
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย :
• มาซิโดเนียเดิมเป็น 1 ใน 6 สาธารณรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย มาซิโดเนีย มอนเตเนโกร และเซอร์เบีย)
• มาซิโดเนียได้รับสถานะ Candidate Country โดยอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศตามความตกลง Stabilisation and Association Agreement (SAA) เพื่อเข้าเป็นสมาชิก EU
• มีความขัดแย้งเรื่องชื่อประเทศกับกรีซ เนื่องจากคำว่า มาซิโดเนีย เป็นชื่อดินแดนหนึ่งในกรีซ ทั้งนี้ ไทยสถาปนาความสัมพันธ์กับมาซิโดเนียภายใต้ชื่อสาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia)
• มีความตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศต่างๆ อาทิ EFTA (สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์) CEFTA (แอลเบเนีย บอสเนียฯ โครเอเชีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร โคโซโว และมอลโดวา) เป็นต้น
• ต้องการเจรจา FTA กับไทย แต่ไทยมีท่าทีให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากมาซิโดเนียจะเป็นสมาชิกอียูในอนาคตและจะสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ไทย-อียูได้
ข้อมูลเศรษฐกิจ
GDP : 10.09 พันล้าน USD (ไทย 395.2 พันล้าน USD)
Real GDP Growth : ร้อยละ 3.67 (ไทย ร้อยละ 2.8)
อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ -0.3 (ไทย ร้อยละ -0.9)
อุตสาหกรรมหลัก : อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เหล็กและเหล็กกล้า ซีเมนต์ พลังงาน เคมีเภสัช
ตลาดส่งออกที่สำคัญ :เยอรมนี โคโซโว เซอร์เบีย กรีซ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ : เยอรมนี รัสเซีย กรีซ เซอร์เบีย
GDP Per Capita : 4,852 USD (ไทย 5,878.2 USD)
สกุลเงิน : ดีน่าร์ (1 ดีน่าร์ ประมาณ 0.596 บาท ณ วันที่ 18 เม.ย.60)
ทรัพยากรสำคัญ : แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น เหล็กเกรดต่ำ ตะกั่ว ทองแดง
สินค้าส่งออกที่สำคัญ : อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สินค้านำเข้าที่สำคัญ : เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ รถยนต์ เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร
สถิติสำคัญ ไทย - มาซิโดเนีย
มูลค่ารวม : 5.03 ล้าน USD (ไทยส่งออก 3.9 ล้าน USD และนำเข้า 1.13 ล้าน USD ไทยได้เปรียบดุลการค้า 2.77 ล้าน USD ) (ปี 2558 มูลค่าการค้า 5.2 ล้าน USD)
สินค้าส่งออกของไทย :อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ผ้าผืน ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ผักกระป๋อง แปรรูป ไมโครเวฟและเตาอบไฟฟ้า ประทีปโคมไฟ สิ่งทอ
สินค้านำเข้าจากมาซิโดเนีย : เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ สัตว์น้ำสด แช่เข็ง และแปรรูป แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สายไฟพันเกลียวและสายเคเบิล เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สิ่งทอ ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก วงจรพิมพ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
การลงทุน : ไม่ปรากฏข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว : 785 คน (ลดลงร้อยละ 1.13 จากปี 2558)
จำนวนคนไทยในมาซิโดเนีย :ประมาณ 5 คน (สถานะ มิ.ย. 2558)
สำนักงานของไทยในมาซิโดเนีย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมมาซิโดเนีย)
สำนักงานของมาซิโดเนียในไทย : ไม่มี (สถานเอกอัครราชทูตมาซิโดเนีย ณ กรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย)