ข่าวเด่น

สมาชิกสภายุโรปสังกัดพรรคเสรีนิยมของเนเธอร์แลนด์ และหัวหน้าสมาชิกสภา (สส.) พรรคเสรีนิยมของเนเธอร์แลนด์ในสภายุโรปซึ่งเดินทางมาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวที่ประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรับฟังพัฒนาการและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเมืองไทย โดยนายฟาน บาเลนกล่าวว่า ประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนาน มีความใกล้ชิดในระดับพระราชวงศ์ และชาวดัตช์มีความรู้สึกที่ดีต่อประเทศไทย การขอเข้าพบกับพลเอกธนะศักดิ์ฯ ครั้งนี้ เพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย รวมถึงเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปช่วยเผยแพร่ และชี้แจงต่อสภายุโรปต่อไป