เงื่อนไขการรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก และวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้

เยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง

เมื่อไม่อาจทำงานได้ตามปกติ ส่งผลให้บรรดาพ่อแม่ และผู้ปกครองจำนวนมาก ไม่สามารถหาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูกหลานของตนได้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้จ่ายเงินเยียวยาเด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัดของทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครอง แต่มาตรการดังกล่าว ไม่ครอบคลุมการเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยล่าสุดมีข่าวออกมาว่าโครงการใหม่ของรัฐบาลในครั้งนี้ จะขยายความช่วยเหลือไปยังน้อง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะแจกเงินเยียวยาเด็กเล็กเป็นจำนวนเงิน 2000 บาท ส่วนรายละเอียดของมาตรการเยียวยาเด็กเล็กที่ว่านี้จะเป็นอย่างไร หรือเป็นข่าวจริงหรือไม่นั้น เราไปดูพร้อม ๆ กันเลย

 

 ล่าสุดในปี 2024 รัฐออกโครงการช่วยเหลือเยียวยาเด็กเล็กทั่วประเทศ

`       เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของมาตรการเยียวยาเด็กเล็ก เผยแพร่ไปตามสื่อต่าง ๆ มากมาย ต่อมาในภายหลัง ก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทำการอนุมัติกรอบวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือเยียวยาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับการเยียวยาเด็กเล็กนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 โครงการในครั้งนี้ จะเป็นการเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หรือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยจะจ่ายเงินเยียวยาเด็ก 2000 บาท เพื่อแบ่งเบารายจ่ายให้กับพ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็ก ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ของ Covid-19

 

เปิดเงื่อนไขในการรับเงินเยียวยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการเยียวยาเด็กเล็กในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ และแบ่งเบาภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายในการศึกษา รวมไปถึงเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก ให้สามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยน้อง ๆ ที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวยาเด็ก จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • เป็นเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) หรือศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  • กรณีที่เป็นเด็กไร้สัญชาติ จะต้องมีเลขบัตรประตัวประชาชน 13 หลัก (ที่ทางราชการออกให้) และมีข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)

ความช่วยเหลือภายใต้โครงการเยียวยาเด็กเล็กนี้ เด็ก ๆ ที่ได้รับสิทธิ จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาท ซึ่งครอบคลุมถึงศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 18,000 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้นเกือบ 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

 

เตรียมตัวให้พร้อม เริ่มโอนเงินเยียวยาเด็กเล็ก ไม่เกิน 15 พฤศจิกายนนี้

ในด้านของการดำเนินงานของโครงการเยียวยาเด็กเล็ก ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องทำการจัดส่งรายชื่อเด็กที่ได้รับสิทธิให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจความซ้ำซ้อนของรายชื่อกับกลุ่มเป้าหมายภายในโครงการ รวมไปถึงจัดทำฐานข้อมูลจำนวน และรายชื่อของน้อง ๆ นักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

คาดการณ์ว่าจะเริ่มโอนเงินเยียวยาเด็กเล็ก  ภายในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากต้องรอให้ทางสำนักงานงบประมาณ โอนจ่ายงบประมาณมาให้  โดยทางอปท. จะทำการโอนเงินให้กับผู้ปกครองที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก่อน และจะทยอยโอนเงินให้กับผู้ปกครองที่มีบัญชีธนาคารอื่น ๆ ภายใน 3-7 วันทำการ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารออนไลน์ จากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Prd.go.th หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-618-2323

 

เด็กเล็ก เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ที่ควนได้รับบการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ผู้ปกครองจำนวนมาก ไม่สามารถนำเงินมาจ่ายเป็นค่าเทอมให้กับลูกหลานได้ เนื่องจากสูบเสียรายได้จากการทำงานไป ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการเยียวยาเด็กเล็ก เพื่อให้เงินช่วยเหลือให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กเล็กทุก ๆ คน